16.12.2019
Током 2019. године на аукцијама државних хартија од вредности на домаћем тржишту, Република Србија укупно је продала 261,3 милијарди динара обвезница деноминованих у динарима и 646,6 милиона евра обвезница деноминованих у еврима, тј. 94% од укупно емитованих обвезница у 2019. години.

По први пут ове године, емитованана је динарска седмогодишња „бенчмаркˮ обвезница, у укупном номиналном износу од 150 милијарди динара, у циљу испуњавања једног од услова за укључивање државне обвезнице деноминоване у локалној валути у J.P. Morgan GBI-EM Index. Захваљујући великом интересовању инвеститора, обвезница је у потпуности  реализована, што је још један доказ да страни инвеститори, чије учешће у наведеној „бенчмарк“ обвезници износи 58%,  имају поверење у будући раст српске привреде, а пре свега  у домаћу валуту. Извршна стопа приноса ове обвезнице смањена је за 1,88 процентних поена у периоду од јануара до новембра 2019. године, односно са 4,57% на 2,69% респективно услед велике тражње инвеститора на примарним аукцијама.

Успели смо да се у овој години два пута појавимо на међународном финансијском тржишту и потврдимо најниже каматне стопе на државне хартије од вредности које је Република Србија до сада издала. У јуну 2019. године, након вишегодишњег одсуства на међународном тржишту капитала, Република Србија је успешно емитовала прву државну обвезницу деноминовану у еврима са роком доспећа од 10 година у укупном износу од 1,0 милијарде евра, по најнижој каматној стопи од 1,5% (купонска стопа) и приносу од 1,619%, при чему је тражња достигла рекордних 6,4 милијарди евра и која је листирана на Лондонској берзи. На реотварању наведене емисије еврообвезница, у новембру месецу, Република Србије ја продала додатних 550 милиона евра обвезница са приносом од 1,25 одсто, што је ниже за чак 37 базних поена у односу на иницијалну стопу приноса на обвезнице које су емитоване у јуну ове године, и уједно најнижи принос икада остварен на обвезнице Републике Србије емитоване на међународном финансијском тржишту.  Средствима оствареним емисијама еурообвезница, Република Србија је искористила за превремени откуп раније емитованих доларских еурообвезница на међународном финансијском тржишту, у укупном износу од 1,69 милијарду долара, и то еурообвезнице са доспећем 2020. године у износу од 1,29 милијарди долара и еурообвезнице са доспећем 2021. године, у износу од 400 милиона долара.

Позитивни фискални резултати које остварује Република Србија потврђени су и повећањем кредитног рејтинга у 2019. од стране две рејтинг агенције,  Fitch Ratings и Standard and Poor’s су повећале рејтинг Србије на ББ+ са ББ, док је рејтинг агенција Moody’s поправила изглед за повећање кредитног рејтинга Републике Србије са стабилног на позитивни. У наредних годину дана рејтинг агенције су предвиделе могућност унапређења кредитног рејтинга на инвестициони ниво.

На седници Владе Републике Србије одржаној дана 12. децембра 2019. године, усвојене су Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности Републике Србије планиране у 2020. години.
У складу са циљевима Стратегије управљања јавним дугом, продужењем рочности динарских државних хартија од вредности на дванаест година тј на двадесет година када говоримо о емисијма деноминованим у еврима, иде се ка додатним продубљењем тржишта. Очекујемо да издавање динарских хартија од вредности са дужим роком доспећа привуче и нове стране професионалне инвеститоре као и да додатно убрза укључивање истих у глобалне међународне индексе тржишта у развоју. 

По први пут се планира емитовање државних хартија од вредности рочности од 5,5 и 12,5 година, које доспевају у јулу 2025. године и августу 2032. године, респективно и у циљу бољег планирања доспећа ових обвезница у будућности.


Динарске државне хартије од вредности:

- Трогодишње државне обвезнице, деноминоване у динарима, са доспећем на дан 3. април 2023. године. Укупан обим емисије износи 30.000.000.000 динара, са купонском стопом од 2,00%;

- Петогодишње државне обвезнице, деноминоване у динарима, са доспећем на дан 30. јул 2025. године. Укупан обим емисије износи 100.000.000.000 динара, са купонском стопом од 3,00%;

- Дванаестогодишње државне обвезнице, деноминоване у динарима, са доспећем на дан 20. август 2032. године. Укупан обим емисије износи 100.000.000.000 динара, са купонском стопом од 4,50%;

Евро деноминоване хартије од вредности:

- Двогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 14. фебруар 2022. године. Укупан обим емисије износи 100.000.000 евра, са купонском стопом од 0,50% ;

- Петогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 20. март 2025. године. Укупан обим емисије износи 100.000.000 евра, са купонском стопом од 1,00 %; 

- Дванаестогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 28. фебруар 2032. године. Укупан обим емисије износи 100.000.000 евра, са купонском стопом од 2,00% ; 

- Двадесетогодишње државне обвезнице, деноминоване у еврима, са доспећем на дан 31. јануар 2040. године. Укупан обим емисије износи 150.000.000 евра, са купонском стопом од 3,50%.