23.12.2019

На данашњој аукцији превременог откупа трогодишњих динарских државних обвезница Републике Србије (купонска стопа 4,50%), које доспевају 05. априла 2020. године, откупљено је 878.314 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 8.783.140.000,00 динара.

Планирани износ откупа обвезница, од стране Републике Србије, износио је 9.000.000.000,00 динара, док је износ достављених понуда на одржаној аукцији износио 8.783.140.000,00 динара, односно 97,59% наведеног плана откупа.

Државне обвезнице откупљене су по извршној стопи приноса од 1,75 одсто, односно по цени од 10.399,45.

Укупна тржишна вредност откупљених државних обвезница је 9.133.982.527,30 динара.