08.01.2020

Влада Републике Србије дана 26. децембра 2019. године усвојила је Уредбу о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије (Службени гласник РС, број 94/2019)

Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије