28.01.2020
Дана 28. јануара 2020. године одржана је прва аукција нове емисијe петогодишњих државних обвезница Републике Србије са купонском стопом од 3,00%. На данашњој аукцији план продаје емисије, која износи 100 милијарди динара, износио је 10.000.000.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 19.650.760.000,00 динара, а реализовано је 1.227.847 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 12.278.470.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.