04.02.2020
Дана 04. фебруара 2020. године реотворена је емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије од 28.01.2020. године, са купонском стопом од 3,00%. 

Укупан обим тражње износио је 8.115.770.000,00 динара, а реализовано је 741.577 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 7.415.770.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.