12.02.2020
Дана 14.02.2020. године заказује се аукција превременог откупа седмогодишњe државне обвезнице емитоване 19.07.2016. године, која доспева 21.07.2023. године, купонска стопа 5,75%, ISIN: RSMFRSD85962.

Планирани обим откупа: 5.000.000.000,00 динара. 

Салдирање аукције (Т+2) , односно 19. фебруар 2020. године.