18.02.2020
Дана 18. фебруара 2020. године Република Србија је по први пут емитовала дванаестогодишњу државну обвезницу са купонском стопом од 4,50%. Укупан обим емисије износио је 100 милијарди динара, са планом продаје у износу од 7 милијарди динара.

Укупан обим тражње износио је 73.736.460.000 динара, десетоструко више од планираног обима продаје, што додатно потврђује атрактивност државних обвезница и поверење инвеститора у српску економију. Реализовано је 1.930.411 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 19.304.110.000,00 динара. Распон понуђених стопа приноса кретао се у интервалу од 2,80% до 4,41%.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,40 одсто, а на наплату доспевају 20. августа 2032. године. Исплата купона у износу од 4,50% вршиће се полугодишње и сваког 20. фебруара и 20. Августа до датума доспећа.