20.02.2020
Услед успешне реализације аукција у јануару и фебруару месецу ове године и продаје државних обвезница у износима већим од планираног обима продаје у амбијенту изузетно високе тражње домаћих и страних инвеститора, a што је утицало на обезбеђивање довољног износа неопходних средставa за рефинансирање обавеза по основу јавнoг дуга у кратком року, Министарство финансија Управа за јавни дуг, коригује план емисије  динарских ХоВ, односно  календар аукција за март месец.

Тражња на аукцији одржаној 18. фебруара, дванаестигодишњих динарских обвезница, у износу од 73,6 млрд динара, десетоструко је премашила износ планиране продаје. Са циљем одржања прихватљивог нивоа јавног дуга  у амбијенту изузетно високе заинтересованости  страних улагача за динарске дугорочне ХоВ  а с обзиром да се обезбедило довољно средстава за финансирање предстојећих обавеза, у марту ће се приоритет дати поменутој обвезници рочности 12 година, за коју су страни инвеститори показали велико интересовање.

Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије деноминованих у динарима и еврима:

-       10.03.2020 државне обвезнице рочности 12 година, купонска стопа 4,50% (полугодишња исплата купона), реотварање од 18.02.2020**, RSD 10.000.000.000,

-    18.03.2020 државне обвезнице рочности 5 година деноминоване у еврима, купонска стопа 1,00%, ЕУР 50.000.000,

-     25.03.2020 државне обвезнице рочности 12 година деноминоване у еврима, купонска стопа 2,00%, ЕУР 50.000.000.