26.02.2020
Дана 26. фебруара 2020. године Република Србија је по први пут емитовала дванаесетогодишњу државну обвезницу са купонском стопом од 2,00%. 
Укупан обим емисије износио је 100 милиона евра, са планом продаје у износу од 50 милиона евра. 

Укупан обим тражње износио је 55.064.000,00 евра. Реализовано је 52.734 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 52.734.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,89 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. фебруара 2032. године. Исплата купона у износу од 2,00% вршиће се годишње сваког 28. фебруара до датума доспећа.