25.03.2020

Дана 25. марта 2020. године реотворена је дванаестогодишња државна обвезница денономинована у еврима са купонском стопом од 2,00%. Укупан обим емисије износио је 47.266.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 46.647.000 евра. Реализовано је 46.633 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 46.633.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,89 одсто, а на наплату доспевају 28. фебруара 2032. године. Исплата купона у износу од 2,00% вршиће се годишње и сваког 28. фебруара до датума доспећа.