26.03.2020
Министарство финансија, Управа за јавни дуг, услед ванредног стања, обезбеђивања неопходне ликвидности и подршке привреди и домаћој економији, у условима ширења вируса корона (COVID-19) и у циљу прилагођавања будућег финансирања новонасталим околностима, емитује нове емисије државних обвезница краће рочности које ће бити понуђене тржишту у другом кварталу 2020. гдине.

Динарске државне хартије од вредности:

- Трогодишње државне обвезнице, деноминоване у динарима, датум аукције 2. април 2020. године. Укупан обим емисије износи 55.000.000.000 динара, са купонском стопом од 2,000%. 

- Двогодишње државне обвезнице, деноминоване у динарима, датум аукције 5. мај 2020. године. Укупан обим емисије износи 50.000.000.000 динара, са купонском стопом од 1,700%. 

Детаљни распоред аукција можете погледати овде.