27.03.2020
Упркос кризи изазваној вирусом корона (COVID-19), која је погодила све светске економије, агенција Fitch Ratings потврдила је кредитни рејтинг Републике Србије на нивоу BB+ са стабилним изгледом за даље побољшање.

Како је агенција оценила, добро избалансиран буџет за 2020. годину, фискална дисциплина Владе Републике Србије и висина депозита, пружају довољно фискалног простора за пост кризно реаговање.

Fitch Агенција посебно истиче да је раст инвестиционих улагања надмашио очекивања у четвртом кварталу 2019. године, као и да је тај тренд настављен и у 2020. години. 

Рејтинг Републике Србије је отпорнији на шок изазван корона вирусом захваљујући томе што је утицај туризма на економију мали, повећаним девизним резервама, позитивним утицајима нижих цена енергије и умереном учешћу нерезидената у јавном дугу.

Такође, добро је и то да је инфлација у фебруару остала ниска и стабилна на нивоу од 1,9%.

Још један добар показатељ јесте раст девизних резерви Републике Србије, које су за последњих годину дана повећане за више од 2 милијарде евра. Наиме, девизне резерве повећане су са 11,4 милијарди евра, колико су износиле у фебруару 2019. године, на 13,5 милијарди евра, колико су износиле на крају фебруара 2020. године. 

Изузетно позитивно се оцењује значајан и константан пад учешћа дуга опште државе у бруто домаћем производу. Колико је то смањење значајно, Fitch Агенција поткрепљује и чињеницом да учешће дуга опште државе у БДП-у у последњих неколико година бележи пад за чак 18,3% процентних поена - са 71,2%  на крају 2015. године на 52,9%  на крају 2019 године.

У извештају агенције константује се да је значајан напредак постигнут у унапређењу пореске администрације и управљању јавним финансијама.

Агенција позитивно оцењује и јачање банкарског сектора. Удео проблематичних кредита  (НПЛ) смањен је на 4,1% на крају децембра 2019. године, у односу на око 5,7% колико је износио на крају 2018. године.

Према процени ове рејтинг агеције, очекује се да ће раст БДП-а у 2021. години износити 5,8%, што је за 2,2 процентна поена више од претходне прогнозе, a захваљујући очекиваном расту инвестиција, опоравку приватне потрошње, побољшању услова на тржишту рада и опораваку тражње.

Захваљујући мерама фискалне дисциплине Владе Републике Србије, као и мерама фискалне консолидације, агенција Fitch оцењује да ће дефицит опште државе у 2021. години износити 0,3% БДП-а.

Посебно се истиче и посвећеност Владе Републике Србије очувању континуитета актуелне економске политике, као и успешно спровођење мера структурних реформи, што агенција наводи као кључне факторе за повећање кредитног рејтинга у наредном периоду.