02.04.2020
Дана 2. априла 2020. године, одржана је нова аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије, са купонском стопом од 2,00%. На данашњој аукцији план продаје емисије, која износи 55 милијарди динара, износио је 35.000.000.000,00 динара. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 52.232.740.000,00 динара, а реализовано је 5.173.274 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 51.732.740.000,00 динара. Распон стопа кретао се у интервалу од 1.70 до 2.19 одсто.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 06. априла 2023. године. Исплата купона у износу од 2,00% годишње вршиће се до датума доспећа.