10.04.2020
Дана 14.04.2020. године одржаће се нова емисија педесеттронедељних државних записа.

Обим емисије: 35.000.000.000,00 динара. 

Салдирање аукције (Т+2) , односно 16. април 2020. године.

Датум доспећа је 22.04.2021. године.