14.04.2020
Дана 14. априла 2020. године, одржана је нова аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије. На данашњој аукцији обим емисије износио је 35.000.000.000,00 динара. 

Укупан обим тражње на аукцији износио је 29.383.760.000,00 динара, а реализовано је 2.938.376 комада државних записа, укупне номиналне вредности 29.383.760.000,00 динара. На данашњој аукцији стопе приноса су се кретале у распону од 1,50% до 1,80%.

Државни записи продати су по стопи приноса од 1,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. априла 2021. године.