21.04.2020
Дана 21. априла 2020. године, одржана је нова аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије, са купонском стопом од 3,00%. На данашњој аукцији план продаје емисије, која износи 80,3 милијарди динара, износио је 10.000.000.000,00 динара. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 12.138.690.000,00 динара, а реализовано је 1.213.869 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 12.138.690.000,00 динара. На данашњој аукцији стопе приноса су се кретале у распону од 2,00% до 2,60%.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.