24.04.2020
Дана 29.04.2020. године одржаће се реотварање емисија педесеттронедељних државних записа.

Обим емисије: 5.616.240.000,00 динара. 

Салдирање аукције (Т+2) , односно 4. мај 2020. године.

Датум доспећа је 22.04.2021. године.