28.04.2020
Дана 28. априла 2020. године, одржана је аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, са купонском стопом од 0,50%. 
На данашњој аукцији план продаје износио је 40.145.000,00 евра. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 40.145.000,00 евра, а реализовано је 40.145 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 40.145.000,00 евра. 

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 0,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. фебруара 2022. године. Исплата купона у износу од 0,50% вршиће се годишње сваког 14. фебруара до датума доспећа.