29.04.2020
Дана 29. априла 2020. године, реотворена је емисија педесеттронедељних државних записа Републике Србије, први пут емитоване 14. априла 2020. године. Обим аукције износио је 5.616.240.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 7.136.560.000 динара. Реализовано је 561.624 комада државних записа, укупне номиналне вредности 5.616.240.000,00 динара. Стопе приноса, на данашњој аукцији, су се кретале у распону од 1,59% до 1,79%.

Државни записи су продати по извршној стопи приноса од 1,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. априла 2021. године.