01.05.2020

Услед кризе изазване вирусом корона COVID-19, која је погодила све светске економије, рејтинг агенције ревидирају своје извештаје и пре планираних редовних објава ревизије рејтинга а пре свега због утицаја пандемије на светску економију.

У прелиминарном саопштењу агенције за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor's, коју спроводе на глобалном нивоу за све земље са позитивним изгледима, агенција је потврдила  кредитни рејтинг Републике Србије на ниво ББ+ уз корекцију изгледa за даље повећање са позитивних на стабилне. Редовни извештај биће објављен 12. јуна 2020. године, у складу са календаром публикација ревизије рејтинга.

Захваљујући мерама Владе Републике Србије, као и мерама фискалне консолидације Република Србија улази у ову кризу знатно спремнија и са боље уравнотеженим финансијама у односу на кризу пре десет година, наводи агенција.

За потврду оцене кредитног рејтинга од ББ+, Standard and Poor's наводи да је то резултат очуване дугогодишње макроекономске стабилности, успешно спроведене фискалне консолидације, уравнотежене јавне финансије и рекордни ниво девизних резерви, подржан добро вођеном монетарном политиком као и рекордни прлив страних директних инвестиција у протеклом периоду. 

Агенција у свом саопштењу позитивно оцељује и смањење јавног у претходним годинама који може да подржи додатна задживања за опоравак економије од негативног утицаја глобалне кризе.