05.05.2020
Дана 5. маја 2020. године, одржана је нова аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије, са купонском стопом од 1,70%. На данашњој аукцији план продаје емисије, која износи 50 милијарди динара, износио је 30.000.000.000,00 динара. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 26.102.340.000,00 динара, а реализовано је 2.610.234 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 26.102.340.000,00 динара.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 07. маја 2022. године. Исплата купона у износу од 1,70% годишње вршиће се до датума доспећа.