19.05.2020
Дана 19. маја 2020. године, реотворена је емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије, са купонском стопом од 3,00%. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 3.704.780.000,00 динара, а реализовано је 300.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 3.000.000.000,00 динара. На данашњој аукцији стопе приноса су се кретале у распону од 2,60% до 2,99%.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.