22.05.2020

Уместо планираног реотварања емисије петогодишњих евро деноминованих обвезница у мају и јуну, извршиће се реотварање емисија двогодишњих динарских обвезница:

- Дана 27.5.2020. године, одржаће се реотварање емисије двогодишњих динарских обвезница, са ISIN бројем RSMFRSD10895, од 5. маја 2020. године.

Планирани обим продаје: 7.000.000.000,00 динара. 

Салдирање аукције (Т+2) , односно 29. мај 2020. године.

Датум доспећа је 7.05.2022. године.


- Дана 16.06.2020. године, одржаће се реотварање емисије двогодишњих динарских обвезница, са ISIN бројем RSMFRSD10895, од 5. маја 2020. године.

Планирани обим продаје: 7.000.000.000,00 динара. 

Салдирање аукције (Т+2) , односно 18. јун 2020. године.

Датум доспећа је 7.05.2022. године.