02.06.2020
Дана 02. јуна 2020. године, реотворена је емисија трогодишњих државних обвезница Републике Србије, са купонском стопом од 2,00%. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 3.569.630.000,00 динара, а реализовано је 246.963 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 2.469.630.000,00 динара. На данашњој аукцији стопе приноса су се кретале у распону од 1,80% до 2,40%.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 06. априла 2023. године. Исплата купона у износу од 2,00% вршиће се годишње сваког 06. априла до датума доспећа.