09.06.2020
Дана 09. јуна 2020. године, реотворена је емисија дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије, са купонском стопом од 4,50%. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 8.745.220.000,00 динара, а реализовано је 444.500 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 4.445.000.000,00 динара. На данашњој аукцији стопе приноса су се кретале у распону од 3,60% до 4,15%.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 3,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. августа 2032. године. Исплата купона у износу од 4,50% вршиће се полугодишње сваког 20. фебруара и 20. августа до датума доспећа.