23.06.2020
Дана 23. јуна 2020. године, реотворена је емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитована 28. јануара 2020. године, са купонском стопом од 3,00%. 
Обим аукције износио је 65.167.070.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 28.578.300.000 динара. Реализовано је 1.061.330 комада државних обвезница, номиналне вредности 10.613.300.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.