25.06.2020
Укупно остварена примања у другом кварталу 2020. године, по основу продаје државних хартија од вредности  износе 163,2 милијарде динара. У априлу и мају 2020. године, услед кризе проузроковане корона вирусом и повећаних потреба за задуживањем дошло је до промене плана финансирања, и након дужег времена, уведене су нове емисије са краћим роком доспећа. Емитовани су педесеттронедељни динарски државни записи, трогодишња динарска обвезница са купонском стопом од 2,00% и двогодишња динарска обвезница са купонском стопом од 1,70%. У јуну, након опоравка финансијског тржишта, поново су реотворене петогодишња и дванаестогодишња динарске бенчмарк обвезнице. На обе аукције забележено је значајно учешће страних инвеститора.

У трећем кварталу 2020. године, приоритет ће се дати петогодишњој и дванаестогодишњој динарској бенчмарк обвезници,  услед високе заинтересованости страних инвеститора и у циљу одржања прихватљивог нивоа јавног дуга.


Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије деноминованих у РСД за трећи квартал 2020. године:                           

 - 07.07.2020 -  двогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 1,700% (годишња исплата купона),  реотварање од 05.05.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 14.07.2020 -  дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 21.07.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 04.08.2020 - двогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 1,700% (годишња исплата купона),  реотварање од 05.05.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 18.08.2020 - дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 25.08.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 08.09.2020 - дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 15.09.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;


Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије деноминованих у ЕУР за трећи квартал 2020. године:                                                                               

 - 29.07.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 1,000% (годишња исплата купона),  реотварање од 18.03.2020. године, планирани обим продаје 50.000.000 евра;

 - 23.09.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 1,000% (годишња исплата купона),  реотварање од 18.03.2020. године, планирани обим продаје 45.594.000 евра.