07.07.2020
Дана 07. јула 2020. године, реотворена је емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитована 05. маја 2020. године, са купонском стопом од 1,70%. 
Обим аукције износио је 10.917.660.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 9.301.330.000 динара. Реализовано је 600.133 комада државних обвезница, номиналне вредности 6.001.330.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 07. маја 2022. године. Исплата купона у износу од 1,70% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 07. маја.