14.07.2020
Дана 14. јула 2020. године реотворена је емисија дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитована 18. фебруара 2020. године. Обим аукције износио је 61.940.230.000 динара са купонском стопом од 4,50%.

Укупан обим тражње износио је 778.060.000 динара. Реализовано је 19.806 комада државних обвезница, номиналне вредности 198.060.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. августа 2032. године. Исплата купона у износу од 4,50% вршиће се полугодишње и то сваког 20. фебруара и 20. августа до датума доспећа.