21.07.2020
Дана 21. јула 2020. године, одржана је нова аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије, са купонском стопом од 3,00%. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 8.381.500.000,00 динара, а реализовано је 638.150 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 6.381.500.000,00 динара. На данашњој аукцији стопе приноса су се кретале у распону од 2,49% до 2,85%.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.