25.08.2020
Дана 25. августа 2020. године, одржана је нова аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије које доспевају 30. 07. 2025. године, са купонском стопом од 3,00%. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 3.537.610.000,00 динара, а реализовано је 353.761 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 3.537.610.000,00 динара. На данашњој аукцији стопе приноса су се кретале у распону од 2,30% до 2,60%.

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.