03.09.2020

Рејтинг агенција Moody’s je, у годишњем извештају који је објављен 2. септембра 2020. године, потврдила је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу од Ba3 и задржала позитивне изгледе за његово даље повећање.

У свом веома позитивном и свеобухватном извештају агенција наглашава да задржани позитивни изгледи за даље повећање кредитног рејтинга Републике Србије имају још већи значај када се узме у обзир чињеница да долазе у време велике економске кризе, пада глобалне економије и повећаних ризика изазваних пандемијом вируса корона.

Moodys у први план истиче да је додатни фискални простор за апсорпцију негативних последица корона вируса на јавне финансије Републике Србије у 2020. години обезбеђен захваљујући мерама Владе Републике Србије која је остала доследна у очувању стабилности јавних финансија и  континуитета актуелне укупне економске политике и уложила велике напоре који су довели до примарних буџетских вишкова од 2016. године и допринели значајном смањењу јавног дуга на ниво 52,9% БДП-а на крају 2019. године.

Агенција наглашава да је повећана отпорност Србије на шокове у међународном окружењу, пре свега, резултат дугогодишње макроекономске стабилности, достигнутог високог нивоа девизних резерви и уређених јавних финансија, што је омогућило брзу реакцију приликом избијања пандемије.

У извештају се констатује да је захваљујући спроведеним бројним структурним реформама и мерама фискалне дисциплине Владе Републике Србије у претходном периоду, као и мерама фискалне консолидације, Србија ушла у ову кризу спремна и са добро уравнотеженим финансијама те да су створене добре основе за одржив привредни раст. Такође, успешне мере монетарне политике спроведене у претходним годинама, резултирале су стабилном и ниском инфлацијом.

Према оцени агенције очекује се само привремени благи пораст јавног дуга у 2020. години, пре него што се он врати на претходни опадајући тренд од 2021. године. Moody ’s наводи да ће смањење јавног дуга у краткорочном периоду утицати на даље повећање кредитног рејтинга Републике Србије.

Изгледи за средњорочни раст у Србији су оцењени као снажни, са потенцијалном стопом раста од око 4%, и то захваљујући чињеници да се последњих година економија Републике Србије преоријентисала на извоз у поређењу са моделом раста који је у периоду пре глобалне кризе био заснован на увозу и потрошњи.

У извештају се наводи да је у Републици Србији у последњих неколико година забележен раст запослености и у сектору индустрије али и у сектору услуга, а да се у периоду од 2012 до 2019. године стопа незапослености константно смањује.

Према оцени агенције, заједничким напорима Владe Републике Србије и Народне банке Србије, као и донетим свеобухватним пакетом мера монетарне и фискалне политике који између осталих укључује низ мера за подршку домаћинствима, субвенције за плате, мораторијум на отплату кредита, смањење каматних стопа као и мере за подршку ликвидности у корпоративном сектору, ефекти кризе у Србији су знатно ублажени.

Очекује  се, да ће и поред свих ризика који постоје, Република Србија већ у 2021. години остварити значајан раст од чак 6% и потпуни економски опоравак.