22.09.2020

Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије деноминованих у РСД за четврти квартал 2020. године:                           

 - 01.10.2020 -  дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 20. август 2032. године, реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 13.10.2020 -  двогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 1,700% (годишња исплата купона), реотварање од 05.05.2020. године, планирани обим продаје 1.916.330.000 динара;

 - 20.10.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 30. јул 2025. године, реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 03.11.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 30. јул 2025. године, реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 10.11.2020 - дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 20. август 2032. године, реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 24.11.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 30. јул 2025. године, реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 01.12.2020 - дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 20. август 2032. године, реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 08.12.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 30. јул 2025. године, реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије деноминованих у ЕУР за четврти квартал 2020. године:                                                                               

 - 23.12.2020 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 1,000% (годишња исплата купона),  реотварање од 18.03.2020. године, планирани обим продаје 50.000.000 евра.