23.09.2020
Дана 23. септембра 2020. године, одржана је аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, са купонском стопом од 1,00%.

Укупан обим тражње на аукцији износио 5.200.000,00 евра, а реализовано је 200 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 200.000,00 евра. 

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 1,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. марта 2025. године. Исплата купона у износу од 1,00% вршиће се полугодишње сваког 20. марта до датума доспећа.