25.09.2020
Рејтинг агенција Fitch je, у  свом извештају који је објављен 25. септембра 2020. године, потврдила оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу од ББ+ и задржала стабилне изгледе за његово даље повећање.

Fitch агенција у свом извештају наводи да је потврду кредитног рејтинга пре свега подржао добар економски резултат Републике Србије, како пре почетка пандемије, тако и у току кризе изазване пандемијом корона вируса,  као и да се очекује брз опоравак од шока иазваног кризом, захваљујући одговарајућим економским и фискалним мерама подршке привреди и грађанима Републике Србије.

У извештају се наводи да се услед успешне макроекономске политике, која се спроводила током последњих година, уз подршку сарадње са ММФ-ом кроз Инструмент за координацију политике (Policy Coordination Instrument - PCI), фискалне консолидације, ниске инфлације, високих девизних резерви и ликвидности буџета, Републике Србија је у кризу ушла знатно спремнија и са добро уравнотеженим финансијама те да је упркос кризи створен добар основ за одржив привредни раст.

Према оцени ове агенције, Република Србија ће већ у 2021. години остварити значајан привредни раст од чак 5,2%.
Рејтинг агенција Fitch наводи да је дуг опште државе на крају 2019. године значајно опао на 52,9% БДП-а у односу на крај 2016. године, када је износио 68,8% БДП-а. У извештају се наводи да се очекује привремени благи пораст јавног дуга у 2020. години, док се у наредним годинама очекује да се јавни дуг врати на претходни опадајући тренд и достигне 51% БДП-а крајем 2024. године. Новим емисијама обвезница на домаћем и међународном финансијском тржишту, просечна рочност дуга се продужила  на 6,5 година са 5,1 године колико је износила на крају 2016. године.

Агенција процењује да ће стране директне инвестиције у претходном периоду, упркос благом паду у првих седам месеци ове године,  бити довољне да у потпуности покрију дефицит текућег рачуна и предвиђа да достигну просечни ниво од 6,1% БДП-а у 2021- 2022. 
Такође, Fitch у свом извештају наглашава да је здрав и очуван банкарски сектор занчајно помогао да се апсорбују шокови изазвани пандемијом корона вируса; одржана је ниска инфлација и стабилност курса као и ниво девизних резерви.

Заједничким напорима Владe Републике Србије и Народне банке Србије, као и донетим свеобухватним пакетом мера монетарне и фискалне политике који између осталих укључује низ мера за подршку домаћинствима, субвенције за плате, мораторијум на отплату кредита, смањење каматних стопа као и мере за подршку ликвидности у корпоративном сектору, ефекти кризе у Србији су знатно ублажени.