03.11.2020
Дана 03. новембра 2020. године, одржана је нова аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије које доспевају 30. 07. 2025. године, са купонском стопом од 3,00%. 

Укупан обим тражње на аукцији износио 1.358.530.000,00 динара, а реализовано је 45.853 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 458.530.000,00 динара. 

Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,65 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.