24.11.2020
Дана 24. новембра 2020. године, одржана је нова аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије, које доспевају 30.07.2025. године, са купонском стопом од 3,00%. Обим аукције износио је 37.117.950.000 динара.

Укупан обим тражње на аукцији износио 6.321.500.000 динара, а реализовано је 25.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 250.000.000 динара. 

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 30. јула 2025. године. Исплата купона у износу од 3,00% вршиће се полугодишње сваког 30. јула и 30. јануара до датума доспећа.