27.11.2020

Услед успешних реализација продаје државних обвезница на аукцијама на домаћем тржишту у октобру и новембру месецу ове године и успешне емисије десетогодишњих обвезница деноминованих у америчким доларима издатих на међународном финансијском тржишту, прикупљена су неопходна финансијска средства за финансирање буџетског дефицита и рефинансирање обавеза по основу јавног дуга у 2020. години.

Обавештавамо вас да се планиране аукције на домаћем тржишту хартија од вредности заказане за 8. децембар (реотварање 5,5 г. динарских обвезница)  и 23. децембар (реотварање 5 г. обвезица деноминованих у еврима) отказују.

О акуцијама у 2021. години бићете благовремено информисани, објављивањем календара аукција на веб страници Управе за јавни дуг.