01.12.2020
Република Србија се ове године успешно вратила на доларско тржиште хартија од вредности, након седам година паузе, ради превременог откупа обвезница емитованих 2011. године у америчким доларима, које су биле емитоване по стопи приноса од 7,50% и купонској стопи од 7,25%.

Након презентације остварених макроекономских резултата Републике Србије пред међународном инвестиционом јавношћу, као државе са најмањим падом економије у Европи у овој години и највећим очекиваним растом у следећој, 23. новембра 2020. године приступило се прикупљању понуда за нову емисију обвезница у вредности од 1,2 милијарде долара. 

Нове десетогодишње обвезнице емитоване су у износу од 1,2 милијарде америчких долара по стопи приноса од 2,35%, купонској стопи од 2,125% и купонској стопи у еврима, након реализације хеџинг трансакције, од 1,066%. 
Остварена је тражња од преко шест милијарди долара од стране више од две стотине респектабилних, пре свега америчких и британских фондова, осигуравајућих кућа и банака, што је пет пута више од понуђене вредности емисије. 

Средствима нове емисије извршена је превремена отплата 900 милиона долара обвезница емитованих и реализованих 2011. године, од укупно 1,6 милијарди долара колико је доспевало у септембру 2021. године, тако да сада вредност преосталих обвезница које доспевају 28. септембра 2021. године износи 700 милиона долара.

Водећи се најбољом међународном праксом активног управљања јавним дугом, Министарство финансија по први пут уводи нову праксу хеџинга, то јест коришћења финансијских деривата у сврху заштите од девизног и каматног ризика, у складу са међународним стандардима ISDA (International Swaps and Derivatives Association) и реализује унакрсну валутну своп трансакцију којом обавезе по основу емитоване обвезнице конвертује у евре по значајно нижој финалној купонској стопи. 

Своје обавезе по основу емисије обвезница деноминованих у доларима Република Србија ће исплаћивати у еврима по купонској стопи од 1,066% на номиналну вредност емисије након конверзије од 1,016 милијарди евра. Искоришћена је прилика повољног односа курса евра и долара у овом тренутку, као и тренутна дивергенција између каматних стопа на задуживање у доларима и еврима на међународном тржишту капитала и постигнута најповољнија цена задуживања, уз оптимизацију валутне структуре јавног дуга, а све у циљу заштите од ризика промене девизног курса. На овај начин остварене су додатне уштеде од око 11,6 милијарди динара, а учешће доларског дуга у укупном портфолију јавног дуга снижено је са 16,6%, колико је износило пре хеџинг трансакције, на 13,4%.

Повратак на доларско тржиште хартија од вредности и нова емисија деноминована у доларима, омогућава Србији да остане присутна у индексу обвезница тржишта у развоју EMBI Index, чиме се осигурава њена видљивост на америчком тржишту капитала, као и на широј међународној инвестиционој мапи.

Превременом отплатом доларских обвезница средствима нове емисије, учешће јавног дуга општег нивоа државе у БДП-у остаје на раније пројектованом нивоу, испод 60%, док су истовремено искоришћени повољни услови на тржишту да се обезбеде додатна средства за сервисирање јавног дуга и у наредној години.