01.12.2020
Дана 01. децембра 2020. године реотворена је емисија дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије,  која доспева 20.08.2032. године, први пут емитована 18. фебруара 2020. године. Обим аукције износио је 24.363.380.000 динара са купонском стопом од 4,50%.

Укупан обим тражње износио је 46.046.710.000 динара. Реализовано је 767.250 комада државних обвезница, номиналне вредности 7.672.500.000 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. августа 2032. године. Исплата купона у износу од 4,50% вршиће се полугодишње и то сваког 20. фебруара и 20. августа до датума доспећа.