14.12.2020
Рејтинг агенција Standard and Poor’s, у извештају објављеном 14. децембра 2020. године, потврдила је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу ББ+ и задржала стабилне изгледе за његово даље повећање.

Доследност у спровођењу одговорне економске политике дала је резултате, те тако Србија и даље остаје у групи ретких земаља којима  у 2020. години кредитни рејтинг није смањен.

Агенција наводи да су захваљујући успешно спроведеним структурним реформама и мерама фискалне дисциплине и консолидације створене добре основе за одржив привредни раст и да је Република Србија ушла у ову кризу спремна и са добро уравнотеженим финансијама. 

Истиче се да је смањењем јавног дуга у претходном периоду створено довољно фискалног простора да у условима кризе може да подржи додатно задуживање за пакет мера подршке привреди и опоравак економије од негативног утицаја пандемије што је уједно успорило економски пад српске привреде. 

Такође, успешне мере монетарне политике спроведене у претходним годинама, резултирале су стабилном и ниском инфлацијом, која је на нивоу од испод 2%.

У извештају се констатује да је потенцијална економска штета од шока изазваног пандемијом коронавируса ублажена захваљујући и заједничком пакету мера подршке Владе Републике Србије и Народна банка Србије који износи скоро 13% БДП-а. 

Мере које су имале за циљ очување производних капацитета целокупне привреде, одржање животног стандарда становништва и обезбеђивање ликвидности свих економских субјеката, значајно су помогле да се ублаже непосредне последице  пандемије, али и да се створе услови за бржи опоравак привреде и остварење динамичног раста у 2021. години.

Поред тога, Народна банка Србије је смањила референтну каматну стопу за кумулативних 100 базних поена на 1,25% током 2020. године и повећала ликвидност банкарског сектора путем своп и репо-трансакција.

Услед потребе да се финансирају мере подршке привреди и грађанима како би се смањио утицај кризе у 2020. години дошло је само до привременог благог пораста учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу и већ у наредној години очекује се да ће се јавни дуг врати на претходни опадајући тренд. 
Директне стране инвестиције у претходном периоду су биле више него довољне да у потпуности покрију текући дефицит. Поред тога Standard and Poor’s наводи и да  су током протекле деценије, страна улагања у српску производњу резултирала јачањем прихода и диверзификацијом извозне корпе. 


Агенција наводи да су банкарски систем и курс динара остали стабилни, да су девизне резерве на рекордном нивоу и да је ниво проблематичних кредита значајно смањен са 22,4% колико је износио у 2015. години на 3,40% од укупног износа на крају септембра 2020. године.

Standard and Poor’s процењује мањи привредни пад ове године од 1,5%, у односу на претходно пројектованих 3,5% у мају месецу, као и да ће Република Србија већ наредне године стварити значајан привредни раст од 4,50%.

Уколико се повећање прилива страних директних инвестиција настави, као и побољшање отпорности платног биланса, раст примања од извоза и повећање нивоа девизних резерви, и поред свих ризика, створили би се услови за повећање кредитног рејтинга Републике Србије.