04.12.2012
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 04. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 5.528.410.000 динара, односно 55,28 одсто обима емисије. Реализовано је 423.050 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.230.500.000 динара, што представља 42,31 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 13,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 06. децембра 2015. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 06. јун и 06. децембар. Исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.