04.02.2021

Дана 09. фебруара 2021. године, Република Србија емитоваће десетогодишње динарске обвезнице у складу са Одлуком о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-194/2021 од 14. јануара 2021. године. Обвезнице које се емитују на основу наведене одлуке у износу од 10 милијарди динара, консолидују се и представљају јединствену емисију са обвезницама иницијално емитованим 6. фебруара 2018. године (ISIN: RSMFRSD55940; тикер: RSOB18174), односно врши се додатна продаја обвезница са истим карактеристикама које се односе на валуту, купонску стопу и датум доспећа. Укупан обим емисије ове обвезнице, након консолидације, износи 111.556.440.000,00 динара.

Основни елементи десетогодишњих динарских обвезница су:

Датум иницијалне емисије: 06. фебруар 2018. године

Датум емисије: 09. фебруар 2021. године

Датум салдирања: 11. фебруар 2021. године

Датум доспећа: 08. фебруар 2028. године

Купон: 5,875%