09.02.2021
Дана 09. фебруара 2021. године извршена је продаја десетогодишњих државних обвезница Републике Србије у складу са Одлуком о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-194/2021 од 14. јануара 2021. године, (Сл. гласник РС, бр. 3/2021). 

Обим аукције износио је 10.000.000.000 динара, док је укупна тражња износила 12.301.140.000 динара. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница, номиналне вредности 10.000.000.000 динара.
Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 2,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. фебруара 2028. године. Исплата купона вршиће се годишње и то сваког 8. фебруара до датума доспећа.

Ове државне обвезнице, продате у износу од 10 милијарди динара, консолидују се и представљају јединствену емисију са обвезницама иницијално емитованим 6. фебруара 2018. године (ISIN: RSMFRSD55940; тикер: RSOB18174), односно извршила се додатна продаја обвезница са истим карактеристикама које се односе на валуту, купонску стопу и датум доспећа. 

Укупан обим емисије ове обвезнице, након консолидације, износи 111.556.440.000,00 динара.