24.02.2021
Дана 24. фебруара 2021. године одржана је нова аукција двадесетогодишњих државних обвезница Републике Србије,  која доспева 26. фебруара 2041. године, Обим аукције износио је 100.000.000,00 евра са купонском стопом од 2,250%.

Укупан обим тражње износио је 93.018.000,00 евра. Реализовано је 30.367 комада државних обвезница, номиналне вредности 30.367.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,250 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. фебруара 2041. године. Исплата купона у износу од 2,250% вршиће се годишње и то сваког 26. фебруара до датума доспећа.