23.03.2021

Дана 23. марта 2021. године одржана је прва аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 25. марта 2023. године. Обим аукције износио је 30.000.000.000,00 динара са купонском стопом од 1,750%, док је план продаје на истој износио 10.000.000,00 динара.

Укупан обим тражње на овој аукцији износио је 16.990.000.000,00 динара. Реализовано је 914.000 комада државних обвезница, номиналне вредности 9.140.000.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,60 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. марта 2023. године. Исплата купона у износу од 1,750% вршиће се годишње и то сваког 25. марта до датума доспећа.