24.03.2021
Дана 24. марта 2021. године одржана је прва аукција дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, које доспевају 26. марта 2033. године. Обим аукције износио је 100.000.000,00 евра са купонском стопом од 1,500%.

Укупан обим тражње на овој аукцији износио је 30.593.000,00 евра. Реализовано је 24.879 комада државних обвезница, номиналне вредности 24.879.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,740 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. марта 2033. године. Исплата купона у износу од 1,500% вршиће се годишње и то сваког 26. марта до датума доспећа.