29.03.2021

Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије деноминованих у РСД за други квартал 2021. године:                           

 - 06.04.2021 -  петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 30. јул 2025. године, реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 20.04.2021 -  дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 20. август 2032. године, реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 11.05.2021 - двогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 1,750% (годишња исплата купона), реотварање од 23.03.2021. године, планирани обим продаје 20.860.000.000 динара;

 - 25.05.2021 - дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 20. август 2032. године, реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 5.000.000.000 динара;

 - 08.06.2021 - петогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 3,000% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 30. јул 2025. године, реотварање од 28.01.2020. године, планирани обим продаје 10.000.000.000 динара;

 - 22.06.2021 -  дванаестогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 4,500% (полугодишња исплата купона), датум доспећа 20. август 2032. године, реотварање од 18.02.2020. године, планирани обим продаје 10.000.000.000 динара;

Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије деноминованих у ЕУР за други квартал 2021. године:                                                                               

 - 05.05.2021 - двадесетогодишње државне обвезнице, купонска стопа 2,250% (годишња исплата купона),  реотварање од 24.02.2021. године, планирани обим продаје 69.633.000 евра.