31.12.2012
На аукцији двогодишњих државних обвезница деноминованих у еврима Републике Србије, одржаној 31. децембра 2012. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 89.505.000 евра, односно 89,51 одсто обима емисије. Реализовано је 70.927 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 70.927.000 евра, што представља 70,93 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,875 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 04. јануара 2015. године. Датум доспећа купона (4,875% годишње) је 04. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.