08.01.2013
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије (годишњи купон), одржаној 8. јануара 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 9.328.780.000 динара, односно 93,29 одсто обима емисије. Реализовано је 872.878 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 8.728.780.000 динара, што представља 87,29 одсто обима емисије.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 12,29 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 10. јануара 2015. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 10. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.